Swyddogion Bro Dinbych

 

 

Llywydd: Mr Nic Parry, 

 

Is-Lywydd: Mrs Dilys Hughes, 

 

Ysgrifennydd: Mrs Carys A. Williams,  

 

Trysorydd: Mr Gwilym H. Williams, 

Is-drysorydd: Mr Gwilym Luke Jones, Community Web Kit provided free by BT