Y Dyffryn


DSCN0553.JPG 

Swyddogion

 

Mr Aeron Ellis              (Trysorydd)

Mr Gwilym C. Evans   (Ysgrifennydd ac Ysgrifennydd Ariannol)

Mr Richard Davies

Mrs Gwyneth Evans    (Gofalwy y Cyhoeddiadau)

Mrs Ann Jones Evans

 

 

 Trefn y Gwasanaethau 

Gweler Cadwyn Bro


Hanes yr Achos

Dechreuwyd yr achos hynaf yn Nyffryn Clwyd yn Nhŷ Modlen, Llandyrnog. Tŷ to gwellt a safai ar dir Fferm Llangwyfan.

Mae’n debyg mai tua 1749 y dechreuwyd ymgynnull yn Nhy Modlen. Symudodd Robert Llwyd i Blas Ashpool yn 1749, ac wedi iddo roi trefn ar y fferm, gallodd roi sylw i waith cyhoeddus.

 

Daeth Robert Llwyd i’r ardal yn ŵr ifanc brwdfrydig ac yn awyddus i agor y drws i grefydd newydd.  Ond roedd hi’n sefyllfa ddigon anodd ym myd crefydd yr ardal ac ym Mhlas Ashpool, gan nad oedd croeso yno i’r Methodistiaid gan y wraig.

 

Yn Nhŷ Modlen trigai Edward a Magdalen Pierce a thri o blant, ac roedd y Methodistiaid cynnar yn cael cyfarfod yn eu hysgubor.

Erbyn tua 1776 roedd Tŷ Modlen yn dechrau dadfeilio, a’r ddiadell o tua dwsin yn chwilio am le arall i addoli.

 

Llwyddwyd i sicrhau tir i adeiladu capel arno yng Nghefn Bithel,  ar y ffordd rhwng Llandyrnog  a Bodfari, ac agorwyd y capel ar Ddydd Llun y Pasg, 1777, a gofalwyd na chynhelid y cyfarfodydd ar yr un amser â gwasanaethau’r Eglwys.

 

Mae’r adeilad wedi ei addasu’n dŷ erbyn hyn.

 

Thomas Jones o Ddinbych weinyddodd y Bedydd cyntaf yng Nghefn Bithel yn1811.

 

Erbyn 1836 roedd Capel Cefn Bithel yn rhy fach i’r gynulleidfa, ac wedi sicrhau tir i godi capel newydd, Capel y Dyffryn, agorwyd y capel yn Mawrth 1837 , a’r gost oedd £534/6/4d.

Yn 1864 roedd 21 o athrawon ysgol Sul a 218 o ysgolheigion.

 

Codwyd Festri helaeth yn1928, cegin yn1955, toiledau yn 1981 ac ystafell i’r ifanc yn 1983. Gwnaed y gwaith  yn wirfoddol gan aelodau’r Eglwys.

 

Yn 1999, dathlwyd 250 mlynedd ers sefydlu achos Capel y Dyffryn yn Nhŷ Modlen. 

 

Ers tro bellach, un gwasanaeth yn unig a gynhelir ar y Sul, gyda’r plant yn mynd i’r festri wedi’r gwasanaeth dechreuol i gael Ysgol Sul.  Fe gynhelir Ysgol Sul yr oedolion o flaen y bregeth. Cynhelir gwasanaethau teuluol yn rheolaidd.

 

Yn ogystal â’r gwasanaethau ar y Sul, mae yna Gymdeithas lewyrchus sydd yn cyfarfod ar ddwy neu dair nos Lun y mis o fis Hydref i fis Mawrth, gan gynnig rhaglen amrywiol.

 

Cynhelir clwb ieuenctid yr ofalaeth yma ac erbyn hyn mae ganddynt bob math o offer, a threfnir llawer o weithgareddau diddorol ar gyfer y bobl ifanc.Community Web Kit provided free by BT