Y BRWCWS

DSCN0559.JPG 
 

Swyddogion

 

Mr E.Dilwyn Jones                   (Trysorydd)

Mr Gwilym H. Williams

Mrs Carolyn Jane Thomas    (Ysgrifennydd) 

Miss Rhianwen Lloyd Williams

Mr Bleddyn Williams

Mrs Elisabeth Edwards

Mrs Dilys Davies (Y Fron) (Gofalwr y Cyhoeddiadau)


Trefn y Gwasanaethau 

Ysgol Sul am 10.00

Oedfa am 2.00


 Hanes yr Achos

 

Am 9 y b ar Sul, Chwefror 3ydd 1828, agorwyd Ysgol Sabothol yn Y Brwcws - y cyfan dan oruchwyliaeth cyfeillion Y Capel Mawr.
 
Dywedir mai yn y "Cottage" y dechreuodd yr achos ac yna aed i le o dan y bragdy, ger y felin.  Cynhelid cyfarfodydd gweddi yn achlysurol yn Fferm y Brwcws.
 
Yn 1852, symudwyd i adeilad mwy  - "Capel y Felin" neu "Capel Glanyrafon" a defnyddir yr enw diwethaf hyd heddiw ar rai dogfennau megis y cofrestr priodasol.
 
Arweiniwyd yr achos cynnar am flynyddoedd gan John Roberts - "John Roberts Penymaes", er mai byw yn ymyl ac nid yn fferm Penymaes a wnai.  Gweithiwr yn Fferm y Brwcws ydoedd.  Dilynwyd ef gan aml i gymwynaswr arall ffyddlon a gweithgar.
 
Erbyn 1857, yr oedd 100 ar lyfrau Ysgol Sabothol y Brwcws.  Erbyn hyn, cynhelid oedfaon hefyd.
 
Dan ddylanwad Y Parch Emrys Evans o Abergele, a ddaeth i Cotton Hall yn 1864, datblygwyd pethau gan arwain at adeiladu'r capel presennol yn 1869.
 
Eto, dim ond yn 1894 y sefydlwyd "eglwys reolaidd" yn Y Brwcws - hyn yn cael ei gadarnhau yn y Cyfarfod Misol yn Abergele ar Ddydd Gwyl Dewi y flwyddyn honno.
 
Ar Fawrth 1af 1906, yn y Cyfarfod Misol yng Nghaerwys, cadarnhawyd apwyntiad Y Parch J Tudno Williams fel gweinidog cyntaf yr eglwys.  Dilynwyd ef yn Y Fron gan Y Parch E Arfon Jones a'r tri gweinidog cyn y bugail presennol oedd Y Parchn. Thomas Williams ( 1931-55 ), H W Hughes ( 1956-65 ) ac Eifion G Jones ( 1965-2004).
 
Gweinidogion eraill a fu'n aelodau yn Y Brwcws yw Y Parchn. Edward Evans ( cenhadwr yn Nigeria) (1945-54 ), Howell Roberts ( 1969-73 ), William Jones, Lerpwl (1978 ) a Iorwerth P Roberts ( sy'n dal yn aelod ). 

 Community Web Kit provided free by BT