Mae 10 o gapeli ym Mro Dinbych.Ein gweinidog yw Y Parchedig Ddr. Andras Iago.  Cliciwch ar enw eglwys unigol isod i gael mwy o wybodaeth am ei hanes ac am weithgareddau'r presennol.


Community Web Kit provided free by BT