Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • Astudiaethau Beiblaidd

  Bydd Astudiaeth Feiblaidd bob pythefnos ar ddydd  Mercher yn Festri Trefnant am 1:30 y.p.
  Ionawr 9fed a Ionawr 23ain y mis hwn.


 • Ionawr 6ed

  Oedfa Dechrau'r Flwyddyn i'r Fro yng Nghapel y Dyffryn am 10:00 yb


 • Ionawr 6ed

  Oedfa Dechrau'r Flwyddyn i'r Fro yng Nghapel y Dyffryn am 10:00 yb


 • Ionawr 6ed

  Oedfa Dechrau'r Flwyddyn i'r Fro yng Nghapel y Dyffryn am 10:00 yb


 • Ionawr 11eg

  Cinio'r Fro. Cyfle I fwynhau cinio Nadolig yn Festri'r Capel Mawr am 12:00


 • Ionawr 11eg

  Cinio'r Fro. Cyfle I fwynhau cinio Nadolig yn Festri'r Capel Mawr am 12:00


 • Ionawr 11eg

  Cinio'r Fro. Cyfle I fwynhau cinio Nadolig yn Festri'r Capel Mawr am 12:00


 • Ionawr 14 - 19

  Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 12:00


 • Ionawr 14 - 19

  Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 12:00


 • Ionawr 14 - 19

  Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 12:00


 • Ionawr 20

  Gwasanaeth Dwyieithog Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 6:00yh


 • Ionawr 20

  Gwasanaeth Dwyieithog Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 6:00yh


 • Ionawr 20

  Gwasanaeth Dwyieithog Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol yn Eglwys St Thomas am 6:00yh


 • Ionawr 25

  Clwb Ieuenctid Yn Festri Capel y Dyffryn o 7:00 - 8:30 yh


 • Ionawr 25

  Clwb Ieuenctid Yn Festri Capel y Dyffryn o 7:00 - 8:30 yh


 • Ionawr 25

  Clwb Ieuenctid Yn Festri Capel y Dyffryn o 7:00 - 8:30 yhDyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.
Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion eich gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)
Community Web Kit provided free by BT