Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • ASTUDIAETH FEIBLAIDD

  Cynhelir Astudiaeth Feiblaidd ar y 26ain o fis Chwefror am 1:30 y.p. yn Festri Capel Trefnant. Croeso cynnes i bawb.


 • Cinio'r Fro

  Cynhelir Cinio'r Fro dydd Gwener Chwefror 7fed am 12:00 yn Festri y Capel Mawr.


 • Cwrs y Beibl

  Bydd Cwrs y Beibl yn parhau yn Festri Capel y Pentre ar y 13eg 0 Chwefror am 7.30 y.h.  Cyfres o fifeos yw "Cwrs y Beibl" sy'n helpu i ddeall sut mae'r Beibl yn ffitio at ei gilydd ac mae'r sesiynau yn addas i bawb. Am fwy o wybodaeth cysyllter ag Andras.


 • Clwb Ieuenctid

  Bydd y Clwb Ieuenctid yn cyfarfod yn festri Capel y Dyffryn am 7 y.h. ar nos Wener 14eg o Chwefror.Dyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion ein gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)Community Web Kit provided free by BT