Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • Astudiaeth Cyfnod yr Adfent

  Cynhelir AstudiaethCyfnod yr Adfent ar y 4ydd a'r 18fed o fis Rhagfyr am 1:30 y.p. yn Festri Capel Trefnant. Croeso cynnes i bawb.


 • Noswyl Nadolig

  Gwasanaeth Noswyl Nadolig yng Nghapel Brwcws Rhagfyr 24ain am 11;30


 • Gwasanaeth Bore Dolig

  Gwasanaeth Bore Dolig yng Nghapel y Fron am 9:30 y.b.


 • Mins Peis Glasfryn

  Mae croeso I bawb daro I mewn ar bnawn Sadwrn y 7fed am fins pei a phaned rhwng 2:00 a 5:00 y.p. Bydd yna ffilm a chrefft i'r plant.


 • Gwasanaeth Plygain

  Bydd Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Llanrhaeadr am 5:00  ar Ionawr 5ed.Bydd casgliad I Ofal Dydd Waengoleugoed.Dyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion ein gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)Community Web Kit provided free by BT