Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • Noson Grempog

  Mawrth 5ed am 7:00 yng Nghapel y Fron. Sgwrs gan Anna Jane Evans am waith Cymorth Cristnogol a chyfle i gael nwyddau Masnach Deg. Pris Tocyn £5;00


 • Astudiaethau Beiblaidd

  Bydd Astudiaeth Feiblaidd bob pythefnos ar ddydd  Mercher yn Festri Trefnant am 1:30 y.p .Mawrth 6ed a Mawrth 20fed y mis hwn.


 • Cinio'r Fro

  Cinio'r Fro yn Festri'r Capel Mawr am 12:00 ar Fawrth 8fed.


 • CIC

  Bydd Clwb Ieuenctid yn cael ei gynnal yn Festri Llandyrnog rhwng 7:00 a 8:30 ar yr 8fed a'r 22ain o'r mis. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andras.Dyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion ein gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)Community Web Kit provided free by BT