Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • Y sefyllfa Coronofeirws

  Annwyl aelodau a ffrindiau,


  Rydyn ni’n wynebu sefyllfa cwbl newydd ym mywydau pob un ohonom yn sgil y Coronafirws. Fel eglwysi, rydym bellach wedi cymryd y penderfyniad anodd o beidio â chyd-addoli ar y Sul, ac o ohirio pob cyfarfod arall hyd nes bydd y sefyllfa yn newid er gwell.

   

  Rwy’n deall bydd hyn yn newid mawr iawn ym mywydau nifer ohonom. Ond er na fyddwn yn cwrdd, mae’n bwysig cofio ein bod yn medru cynnal ein gilydd mewn ffyrdd eraill. Cadwch gyswllt gyda’ch gilydd ar y ffôn, a gwnewch bwynt o gysylltu efo’r rheiny sy’n unig, a chofiwch amdanynt mewn gweddi.

   

  Rydym yn dymuno helpu ym mha bynnag ffordd y medrwn ar yr adeg anodd hon. Os ydych chi’n hunan-ynysu (‘self-isolating’) oherwydd y firws, mae’r bobl ganlynol wedi cynnig helpu gydaphethau ymarferol fel:
        
  Siopa
  -      
  Casglu ‘prescription’

  Sgwrs gyfeillgar

  [Bydd eglwysi unigol yn rhoi’r enwau yma, a’u rhifau ffôn].

  Cysylltwch da chi os ydych chi mewn unrhyw angen – byddant yn barod iawn i helpu.

   

  Er na fyddwn yn cwrdd i addoli gan ddilyn ein patrwm arferol, byddaf yn cynhyrchu gwasanaeth byr yn wythnosol ac yn ei rannu ar y we ar wefan ‘Bro Dinbych’ ac ar y dudalen Facebook. 

  Bydda i’n gweddïo dros bob un ohonoch yn ystod y cyfnod hwn, ac rwy’n dymuno eich cefnogi ym mha bynnag ffordd y gallaf. Cofiwch fy mod ar gael ar y ffôn unrhyw bryd am sgwrs ac am weddi – a hynny ar y rhif canlynol: 07778 511672. Er efallai bydd y misoedd yma yn rai unig i nifer fawr o bobl, mae’n werth cofio addewid Iesu: ‘mae ef wedi dweud, "Ni'th adawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim." Ynghyd
  â hynny mae yna nifer o bobl trwy’r dyffryn fydd yn cofio ac yn meddwl amdanoch.

  Gyda chofion,

  Andras

   Dyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion ein gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)Community Web Kit provided free by BT